July 24, 2017

KAKO "PROKUŽITI" LJUDE? - META PROGRAMI

Piše: SAŠA TENODI, prof.soc.ped. // Licencirani trener Neurolingvističkog programiranja META PROGRAMI Meta programi su vjerojatno najveći doprinos NLP-a razumijevanju ljudskih različitosti. Ukoliko naučimo poštivati individualne različitosti možemo naučiti razumjeti i poštivati modele svijeta drugih osoba čiji se naučeni modeli dramatično razlikuju od naših. – Whyatt Woodsmall, Ph.D. Samo ukoliko razumijemo ljudske različitosti možemo zamijeniti animozitet s razumijevanjem, […]

Piše: SAŠA TENODI, prof.soc.ped. // Licencirani trener Neurolingvističkog programiranja

META PROGRAMI

Meta programi su vjerojatno najveći doprinos NLP-a razumijevanju ljudskih različitosti. Ukoliko naučimo poštivati individualne različitosti možemo naučiti razumjeti i poštivati modele svijeta drugih osoba čiji se naučeni modeli dramatično razlikuju od naših. – Whyatt Woodsmall, Ph.D.

Samo ukoliko razumijemo ljudske različitosti možemo zamijeniti animozitet s razumijevanjem, antagonizam sa suosjećanjem,... konfikt sa suradnjom i zdravom komunikacijom.

Još od vremena starih Grka, konkretnije Hipokratove podjele osobnosti (kolerik, melankolik, sangvinik, flegmatik) na dalje, različiti autori stvorili su stotine različitih pristupa i tumačenja razumijevanju osobnosti odnosno kategoriziranja i pospremanja ljudi u ladice – Kakva sam ja osoba?

Prema NLP-u, svrstavanje osobe prema određenom tipu, temperamentu ili karakteru ne dovodi nas do ishoda, već nas zasljepljuje prema bogatoj raznolikosti i unikatnosti svake pojedine osobe.

Autori takvih tipologija baziraju razumijevanje ljudi i ljudskog ponašanja na pretpostavci da ljudi posjeduju obilježja koja su nepromjenjiva -  Kakav si, takav si...

U NLP-u, imamo drugačiji pristup, a polazimo od pretpostavke:

Čovjek nije stanje, čovjek je proces. – Richard Simons, The Family therapy Networker

U području NLP Meta programa, ne promatramo kakvi pojedinci jesu, već kako točno funkcioniraju u datim situacijama.

 • Kako određena osoba razmišlja i emotivno reagira?
 • Kakvo je njeno ponašanje, kakav je govor i jezik kojim komunicira?
 • Kakvi su procesi i obrasci koje osoba koristi u cilju zaprimanja i sortiranja informacija?
 • Kakav mentalni operativni sustav osoba koristi pri procesu pamćenja/zapamćivanja?
 • Kakav (ljudski) software određena osoba koristi u procesu razmišljanja i strategija odlučivanja?

PREBACI FOKUS

Nakon što smo prebacili fokus sa stanja (kakva je ona osoba) na proces (kako ta osoba funkcionira u određenim situacijama), nismo dobili ladicu kakva je to osoba, ali smo dobili nešto puno više od toga – dobili smo način odnosno strategije razumijevanja njenog funkcioniranja, ponašanja u baš svakoj situaciji i svakom kontekstu u kojem se ista nalazi.

Koja je vrijednost prebacivanja fokusa sa stanja na proces?

Prepoznavanje načina na koji osoba funkcionira omogućuje nam razumijevanje njenog modela svijeta, a to razumijevanje dovodi do našeg sagledavanja šire slike osobe, osnažuje nas u svakodnevnoj komunikaciji s tom osobom, praktično prilagođavamo vlastiti jezik i ponašanje njenim Meta programima te smo samim time ostvarili većinu svojih ishoda bez potencijalnih konflikata.

Koje su posljedice stavljanja ljudi u tipove/kategorije/ladice?

Ako svrstamo pojedinca u kategoriju možemo biti poprilično iznenađeni određenim ponašanjem osobe u promijenjenom kontekstu jer činjenica je da u ljudi u različitim kontekstima „igraju“ različite uloge. Dakle, nije li važnije posjedovati fleksibilnost i alate za razumijevanje načina funkcioniranja određene osobe umjesto slijepe tipologije koja u jednom okviru može pružiti vrijednost, no izlaskom u drugi okvir/kontekst, može nanijeti štetu našem razumijevanju osobe?

Meta programe možemo koristiti ne samo za razumijevanje drugih, već i za razumijevanje sebe, svojih akcija i reakcija u određenim situacijama i različitim kontekstima. Razumijevanje Meta programa pomaže nam pri razumijevanju vlastitog softwarea – naših vrijednosti, uvjerenja i ponašanja.

Alat za razumijevanje procesa

Važno je naglasiti da ljudsko funkcioniranje često nije ograničeno na „ili ovo“  ; „ili ono“ – prije se radi o spektru mogućnosti, a ovo je alat za razumijevanje procesa i prilagodbe vlastitog modela komunikacije i ponašanja u cilju poboljšanja komunikacijskog kanala, samim time i ishoda koje želimo ostvariti svojom komunikacijom.

ŠTO SU TO TOČNO META PROGRAMI?

Meta programi su mentalni „prećaci“ koji usmjeravaju naše odlučivanje, ponašanje te akcije i interakcije s drugima. MP su interne reprezentacije – načini na koji smo polovili/mapirali i u svoj um pospremili reprezentacije iz vanjskog svijeta.

Pročitati: Ja šumom ti drumom (osnove razumijevanja reprezentacijskih sustava)

Meta Programi mogu se opisati kao software aplikacija našeg uma gdje jedan, napredniji program kontrolira i/ili upravlja izvedbom većeg broja drugih programa. Taj software uma u potpunosti dirigira našim obrascima mišljenja, uvjerenja, vrijednosti, ponašanja . Prema tome, mogli bismo opisati Meta Programe kao mentalne programe, ukopane duboko u našem umu koji upravljaju našim životima na nesvjesnoj razini te će prema njima naš um (ne) svjesno odlučiti koje će informacije zaprimiti, koje iskriviti, koje generalizirati, a koje pobrisati odnosno izbaciti ili ne dopustiti našem umu da ih zaprimi.

FUNKCIJE META PROGRAMA

Znači, Meta programi funkcioniraju po principu sortiranja i filtriranja. Taj proces filtriranja pomaže našem svakodnevnom funkcioniranju, usmjerava naše obrasce mišljenja - što rezultira popriličnim razlikama u reagiranju na svakodnevne situacije od osobe do osobe u zavisnosti prema različitosti Meta Programa.

Važno je još jednom naglasiti da manifestiranje određenog meta programa iz jednog specifičnog konteksta ne implicira da će isti biti manifestiran u drugoj situaciji ili uslijed i minimalne promjene konteksta. Također, važno je naglasiti da naši Meta programi nemaju 100% stabilnost te se čak i oni mogu mijenjati nadogradnjom osobnog znanja ili novog seta iskustava.Npr. Meta Programi mogu se promijeniti prilikom snažnog emotivnog, stresnog iskustva. Dakle, mogli bismo reći da su naši Meta programi prije adaptivni nego stabilni.

Meta Programi nisu niti pozitivni niti negativni. MP koje nesvjesno koristiš u procesu doživljavanja i interakcije sa svijetom koji te okružuje možemo pojednostaviti na način: Meta programi ili rade ZA tebe ili rade PROTIV tebe. Odgovor na pitanje rade li za tebe ili rade protiv tebe u najvećoj mjeri ovisi o načinu na koji pojedinac živi svoj život – u kojoj mjeri razumije svoje životne  vrijednosti, ima jasne ciljeve u poslovnom i privatnom životu i generalno rečeno, razumije gdje točno ide i zašto.

KOJA JE SVAKODNEVNA KORIST OD RAZUMIJEVANJA META PROGRAMA?

 • Prije svega, učenje i razumijevanje MP-a pomaže nam pri boljem razumijevanju sebe i vlastitih psiholoških tendencija: Kako doživljavamo svijet oko sebe, kako interpretiramo odnosno doživljavamo svakodnevne situacije, kako sami sebe sabotiramo, kako stvaramo svakodnevne odluke te kakve su naše svakodnevne interakcije...sve to počinje imati više i više smisla jednom kada osvijestimo i naučimo razumijevati Meta programe koji upravljaju našim umovima.

 

 • Drugo, Meta Programi nam pomažu razumjeti psihološke tendencije osoba koje su dio naše svakodnevne okoline. Ovo je iznimno visoka vrijednost jer nam pruža mogućnost i fleksibilnost prilagodbe vlastitog jezika i ponašanja prema osobama čiji se Meta programi razlikuju od naših, a rezultat toga su bolji svakodnevni odnosi, jasnija i čiŠća komunikacija i nekima možda najvažnije: mogućnost brzog i nesvjesnog utjecaja na osobu koja nam je važna za ishod koji želimo ostvariti. To je moguće iz razloga što nam razumijevanje Meta programa osobe s kojom vodimo komunikaciju daje alat za razumijevanje njene unutrašnje (ili vanjske) motivacije – motivacijskih triggera unutar određenog konteksta, a jednom kada razumijete motivacijske triggere, posjedujete ključ za utjecanje njenim odlukama, akcijama i izborima.

 

 • Treće, dublje razumijevanje načina na koji filtriramo i sortiramo informacije daje nam i značajnu „životnu“ prednost jer osobe koje na poznaju ili ne razumiju Meta programe ne mogu dohvatiti. Kako? Tako što nam MP pružaju mogućnost da neželjene MP mijenjamo, transformiramo naša ponašanja u skladu sa svojim ciljevima, utječemo na interne procese poput osnaživanja osobnog seta uvjerenja, vrijednosti, odluka, navika, akcija i utjecaja na vlastitu motivaciju.

KAKO PROMIJENITI SVOJE META PROGRAME

Promjena Meta programa može djelovati jednostavno, no nije. Zašto? - Zato što je promjena Meta programa uvjetovana našim pogledom na svijet, našim trenutnim doživljajem svijeta i procesa kojih smo svjesni. Da bismo promijenili Meta programe, moramo doživjeti pomak u načinu na koji doživljavamo svijet koji nas okružuje. Ovo je dakle svjestan proces namjernog mijenjanja percepcije (odnosno promjenu okvira – za više bazičnih informacija o okvirima možete pročitati članak: „Tko te vesla u komunikaciji“)za koji nam je potreban popriličan set NLP alata i iskustava, no taj proces, koliko god osoba na početu verbalizira spremnost na promjenu, učestalo nailazi na obrasce unutrašnjeg (nesvjesnog) otpora.

Zašto možemo naići na otpor?

Recimo da ste osvijestili Meta program koji želite promijeniti, no taj MP je moguće duboko integriran (uprogramiran) u naš model svijeta u ranoj dobi životnoj dobi. I taj MP je u tolikoj mjeri potkovan odnosno podržan našim softwareom (setom vrijednosti i uvjerenja) da je postao navika uma. Također, moguće je da taj MO na određeni način (nesvjesno) podržava naše temeljne vrijednosti i naš trenutni identitet. U tom slučaju, promjena Meta programa može imati posljedice na promjenu (u najboljem slučaju nadogradnju) identiteta.

KAKO PREPOZNATI I KORISTITI META PROGRAME U SVAKODNEVNOJ KOMUNIKACIJI?

Prema izvorima postoji više od 60 Meta programa koje su kroz desetljeća iznašli i prepoznali vrijedni NLP praktičari i NLP Masteri. Na NLP Masteru izdvojili smo 16 MP-a koje smatramo glavnim, no ja sam se u svakodnevnoj komunikaciji fokusirao na 12 MP za koje sam si iskustveno potvrdio da (za mene) funkcioniraju u većoj mjeri nego ostali.

Ovdje ću izdvojiti jedan, mainstream najpopularniji  Meta program:

ODMAK I PREMA

Odmak i prema je daleko najpoznatiji i najkliše NLP Meta Program. Svatko tko je ikada čitao, slušao ili sudjelovao na seminaru Tony Robbinsa, vjerujem da mu/joj taj program zauvijek zvoni u umu.

Ljudi koji u određenom kontekstu posjeduju Meta program „PREMA“ imaju baš kao što riječ kaže, motivaciju PREMA ostvarenju cilja koji su si postavili. Njihovo ponašanje će biti generirano i motivirano onime što mogu dobiti/ostvariti nakon što su obavili zadatak ili postigli svoj cilj. I jednom kada ga postignu, osjećaju zadovoljstvo.

Primjeri kako komunicirati s osobom koja u određenom kontekstu posjeduje MP „PREMA“

 1. Kada završiš ovaj projekt, dobit ćeš bonus.
 2. Kada pospremiš sobu vodim te na sladoled.
 3. Ako „prođeš“ s odličan, vodimo te u Gardaland.

Ljudi koji u određenom kontekstu posjeduju Meta program „ODMAK od“ imaju nesvjesnu motivaciju kada ih se izloži potencijalnom gubitku. Njihovo ponašanje (u određenom kontekstu) biva motivirano isključivo odmakom od boli, nelagode ili gubitka i bit će 99% imuni prema rečenicama koje dolaze iz forme „PREMA“.

Primjeri kako komunicirati s osobom koja u određenom kontekstu posjeduje MP „ODMAK od“

 1. Ako do utorka ne završiš ovaj projekt, izgubit ćeš očekivani bonus.
 2. Ako ne pospremiš sobu, danas nema sladoleda
 3. Ako ne prođeš s „odličan“, smanjujemo ti džeparac

OPREZ***Primijetite da  rečenice imaju jedan te isti ishod(cilj) no ukoliko pogriješite sa prezentacijom pravog Meta programa, vaš cilj vrlo vjerojatno neće biti ostvaren.

Zaključno, zamislite da postoji samo jedna riječ li fraza s kojom možete osobu instantno motivirati ili ju grunuti u otpor prema izvršavanju određenog zadatka  - kada razumijemo Meta programe, takvih situacija gotovo da i nema – one su izbrisane iz vaše svakodnevnice.

Ili, kako bi rekao jedan poznati NLP-jevac, Robert Dilts:

A few words can change someone's life for the better! – or for worse...

Igrajte se...

Saša Tenodi je profesor socijalni pedagog, jedini NLP trener pod originalnom licencom na ovim prostorima educiran u SAD-u kod Dr. Richarda Bandlera (2007.) te začetnik NLP zajednice u Hrvatskoj. 2016. godine završio je Grant Cardone University, trenutno najpopularniju business & sales akademiju u SAD-u.

Početkom 2019.godine završio Social Engineering edukaciju pod mentorstvom Christopher Hadnagya (Orlando, SAD)

Pokrenuo je projekte sa ciljem učenja i networkinga: Klub dinamičnih prezentera, NLP Hooligans klub (klub tajnih iskustava) te NLP Kampove s ciljem usvajanja raznih vještina poput skijanja i snowboardinga zimi te wakeboardinga, windsurfinga i jedriličarstva ljeti. Godine 2016. zbog navedenih projekata na jednom britanskom portalu izdvojen je među top 30 Customer Experience profesionalaca. U 2010. i 2011. dobio je Superbrand’s certifikate kao jedan od najboljih pružatelja usluga u RH. S Ivanom Vorasom  uspješno razvija business podcast Surove Strasti putem kojeg širi ne samo svoje vidike, već i svih onih koji ih slušaju.

NLP Hrvatska

– jedini NLP institut u RH licenciran od strane Dr. Richarda Bandlera

SVE ŠTO TREBATE ZNATI PRIJE VAŠE ODLUKE NA NLP TRENING

Preporuke:

 1. Na naslovnoj stranici NLP Hrvatska, možete besplatno preuzeti 100 stranica knjige Be Your Better Self i procijenite u kojoj mjeri rezonirate s našim trenerom
 2. Pohađanje NLP treninga ponekad nije mala odluka i zato smo još 2010. godine pripremili jednodnevne i dvodnevne seminare koji po nižim cijenama pružaju i praktična znanja, ali i pregled NLP-a, načina rada trenera i sva pitanja na koja želite dobiti odgovor prije vaše konačne odluke je li NLP za vas ili nije. I zato, slobodni ste nam se javiti sa svim pitanjima na info@nlp.hr  – djelujte.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram