Conquer your inner bitch! Bio je to radni naziv 51. (i u mojoj organizaciji prvog) Hooligan Tajnog iskustva. Za organizaciju Tajnog iskustva prijavio sam se još u siječnju ove godine, možda i ranije. U početku sam imao dvije super ideje,…