Piše: TAJANA BELINA, Creative Marketing Manager Photo by Krasnodar Peršun @hrt 90% komunikacije odvija se u analognim kanalima. Tako nas uči NLP. Zasigurno znaš koji su to analogni kanali – govor tijela, stav, gestikulacije, način izražavanja, tonalitet, tempo i ritam. Sve…