Iako pružam edukacije iz NLP-a za mene je ključan Customer Experience, kaže Tenodi. Saša Tenodi, profesor i NLP trener i autor knjige  “Be Your Better Self”,  pružanjem edukacijskih usluga bavim se od 2006. godine, a 2014. godine potaknuo je formiranje…