Napredni alati profesionalnih komunikatora #PROGRAM

Profesionalni komunikator – Modul #2

Kako razviti dobar odnos i kako instantno "kliknuti" s osobom koju ste netom upoznali

Ova tehnika profesionalnih komunikatora može biti korisna u mnogim situacijama poput poslovnih sastanaka, prodajnih razgovora, razgovora s klijentima ili jednostavno u svakodnevnoj interakciji s drugim ljudima.

Polaznici će razviti sposobnost instantnog povezivanja s drugom osobom na emocionalnoj i psihološkoj razini.

Kako "pročitati" neverbalne znakove

Kada komunicirate sa sugovornicima, neverbalna komunikacija govori puno više od samih riječi.

Vještina čitanja neverbalnih znakova omogućit će vam da bolje razumijete i tumačite ono što druga osoba stvarno misli i osjeća, a ne samo ono što vam govori.

Jednom kada razumijete neverbalne znakove, moći ćete kvalitetnije i preciznije komunicirati s vašim kupcima i članovima tima, razviti bolji odnos s njima te učinkovitije rješavati probleme.

Ako ne obratite pažnju na neverbalne znakove, možete pogrešno interpretirati ili uopće ne primijetiti prave osjećaje i namjere druge osobe.
Kako postavljati precizne ciljeve u komunikaciji

Nedostatak jasnih ciljeva u komunikaciji može dovesti do različitih negativnih posljedica i ugroziti kvalitetu komunikacije.

Ako nemate jasan cilj u komunikaciji, može vam se dogoditi da poruka koju želite prenijeti bude nepotpuna ili nejasna. Takva poruka često dovodi do nesporazuma, konfuzije i pogrešnog tumačenja od strane sugovornika.

Također, ako nemate jasno definiran cilj u komunikaciji, može se dogoditi izostanak akcije nakon razgovora. To znači da ništa neće biti učinjeno, niti će odluke biti donesene, što može dovesti do stagnacije i problema u radnom procesu i međuljudskim odnosima.

Kada svi članovi tima nauče jasno definirati ciljeve u komunikaciji ostvarili ste fokus i usmjerenost u razgovoru, upotpunili jasnoću poruke, zadržali motiviranost te olakšali donošenje odluka i akciju.
Kako razumjeti komunikacijski stil sugovornika/članova tima/kupaca

Prepoznavanje komunikacijskog stila sugovornika pomaže vam da bolje razumijete kako vaši sugovornici razmišljaju i osjećaju, što omogućava bolju komunikaciju i kvalitetniju razmjenu informacija.

Kada se prilagodite komunikacijskom stilu sugovornika, povećavate vjerojatnost da će oni bolje razumjeti i prihvatiti vašu poruku. Osim toga, prilagođavanje našeg stila komunikacije sugovorniku može smanjiti potencijalne konflikte i nesporazume.

Prepoznavanje komunikacijskog stila sugovornika može pomoći u poboljšanju učinkovitosti razgovora. Ako znamo prepoznati koji stil komunikacije najbolje funkcionira za određenog sugovornika, možemo se usredotočiti na te elemente i time poboljšati kvalitetu razgovora i razmjene informacija.

Trajanje modula: 2 dana

Profesionalni komunikator – Modul #3

Kako (pitanjima) razumjeti vrijednosti i potrebe sugovornika
Meta pitanja u službi jasnoće i promjene tvrdokornih uvjerenja sugovornika
Postavljanje preciznih pitanja pomoći će vam da jasnije razumijete situaciju, problem ili temu o kojoj razgovarate. Ovakva vrsta pitanja potiče osobu da pruži dublji odgovor, što će dovesti do dobivanja više informacija i preciznih odgovora.

Postavljanje preciznih pitanja pomoći će vam u identificiranju problema i u pronalaženju rješenja za te probleme.

Postavljanjem pitanja ovog tipa potaknut ćete vašeg sugovornika (člana tima ili klijenta) na razmišljanje iz drugog kuta, što može pomoći u pronalaženju novih ideja i rješenja potencijalnih situacija u kojima biste mogli doživjeti nesporazum i neprihvaćanje od strane sugovornika.

Pitanja u službi promjene (tvrdokornih) uvjerenja

Tvrdokorna uvjerenja određenih članova tima ili klijenata mogu imati negativne posljedice jer otežavaju efikasnu i konstruktivnu komunikaciju.

Tvrdokorna uvjerenja mogu otežati postizanje konsenzusa u timu jer članovi tima mogu biti fokusirani na svoje osobne stavove i osjećati otpor prema promjeni.

Kada se članovi tima drže tvrdokornih uvjerenja, mogu biti manje otvoreni za nove ideje i perspektive što može ograničiti kreativnost i inovativnost tima.

Tvrdokorna uvjerenja mogu otežati suradnju i komunikaciju u timu što može dovesti do gubitka vremena i smanjene produktivnosti.

Ishod je ovog modula raščistiti i rasvijetliti poteškoće u komunikaciji te mijenjati tvrdokorna uvjerenja od strane članova tima ili klijenata.

Trajanje modula: 2 dana

Profesionalni komunikator – Modul #4

Kako komunikacijom mijenjati perspektivu kupcima/članovima tima

Tehnike naučene na ovom modulu pomoći će vašim zaposlenicima u prodaji i komunikaciji unutar tima na sljedeće načine:

Ove tehnike, osim pomoći komunikatoru da lakše prenese novu ideju, bit će od pomoći pri rješavanju komunikacijskih problema tako što će omogućiti vašem sugovorniku (klijentu ili članu tima) da sagleda situaciju iz drugačijeg kuta te na taj način pronađe nove načine za rješavanje problema.

Ove tehnike mogu eliminirati otpore u komunikaciji tako što osobi omogućuju da promijeni svoj odnos prema trenutnom problemu i na taj se način oslobodi negativnih emocija koje su prouzročile stres u radnoj okolini.

Kako navigirati komunikacijom (Milton model)

Milton model komunikacije je set jezičnih obrazaca koje je razvio dr. Richard Bandler, suosnivač neurolingvističkog programiranja (NLP). Cilj je ovog komunikacijskog modela omogućiti osobi da ostvari dublju razinu komunikacije i utjecaja na druge, koristeći razne tehnike koje su usmjerene na poboljšanje komunikacijskih vještina.

Milton model sadrži neinvazivne komunikacijske obrasce, npr. direktni komunikacijski obrasci bi u situacijama povišenih tenzija mogli stvoriti otpor od strane sugovornika, članova tima i zato u navedenim situacijama profesionalni komunikatori mogu iznaći rješenje korištenjem ovog neinvazivnog modela s predefiniranim, ublaženim rečenicama.

Trajanje modula: 2 dana

Profesionalni komunikator – Modul #5

Dinamični prezenter – profesionalni komunikator u interakciji s grupom

Dinamične prezentacije prilagođene su specifičnoj publici ili ciljnoj skupini što omogućuje predavaču da stvori prezentaciju koja će biti zanimljiva i relevantna za publiku.

Dinamične prezentacije uključuju interaktivne elemente koji omogućuju publici da se aktivno uključi u prezentaciju.

Vještine dinamičnih prezentacija omogućuju predavaču da stvori atraktivan i dinamičan doživljaj prezentacije koji privlači i održava pozornost i zainteresiranost publike.

Strategije dinamičnih prezentacija sadržavaju sljedeće vještine:
kako se kretati kako biste upravljali pažnjom publike
kako koristiti stav tijela, mimiku lica i gestikulaciju kako biste publiku asocirali u željena stanja (stimulacija vizualnog sustava)
kako mijenjati tonalitet i tempo glasa kako biste stimulirali auditivne kanale publike
kako neverbalnom komunikacijom upravljati zahtjevnom publikom (kontrola stanja publike, održavanje fokusa, smirivanje “napornih” sudionika predavanja…)
kako sadržajno posložiti prezentaciju/predavanje kroz 4MAT model
*4MAT je prezentacijski model koji se temelji na ideji da ljudi imaju različite načine razmišljanja i učenja. Model je razvijen kao način pomoći predavačima da stvore prezentacije koje su prilagođene različitim načinima učenja i razmišljanja publike.

**Navedeni obrasci nisu namijenjeni samo za održavanje predavanja/prezentacija, već pomažu i kod sastanaka 1 na 1.

Trajanje modula: (4 dana ili 2x2 dana)

Ukupno trajanje programa "Profesionalni komunikator": 12 dana

Slobodni termini: na upit

Max broj polaznika: 16

Mogućnost provedbe: grad Zagreb

Video 1: Svako ponašanje ima vrijednost u određenom kontekstu

Video 2: Osobe s najviše fleksibilnosti kontrolirat će sustav

Video 3: U komunikaciji je moguće postići sve